Üstyapı Ürün Grupları

Dizayn PPR Temiz Su Boru Ve Ek Parçaları

Dizayn PPR boru ve ek parçaları düşük eriyik akış indisli, yüksek moleküler ağırlıklı ve yüksek esnekliğe sahip Polipropilen Random Kopolimer hammaddesinden imal edilmektedir. Polipropilen hammaddeler, ham petrolün damıtılması ile elde edilen propilen monomerlerinin kontrollü sıcaklık ve basınç altında polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Polipropilen hammaddeler 3 ayrı tipte bilinmektedir.

Dizayn PEX-B Plus Boru Ve Ek Parçaları

Polietilen kroslink (PEX) borular sıcak su ve soğuk su hatlarında kullanılabilmektedirler. Polietilen hammaddeden imal edilen borular, normal yapıları ile sıcak akışkanlara dayanım göstermezler. Zincir yapıları kroslink yapıya dönüştürüldükleri durumda ise çok yüksek sıcaklık dayanımı özelliğine kavuşurlar. Yapıları artık tekrar kullanılabilen termoplastik yapıdan geri dönüşümü olmayan termoset yapıya dönüşmüş olur.

Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu Ve Ek Parçaları

Dizayn Oksi Plus kombi boruları teknolojisi tamamen Dizayn Grup tarafından gerçekleştirilen 3 patentli bir sistemdir. Bu borular PPR borularının kompozit yapıda olanlarıdır. Boru eşit et kalınlığına sahip iki PPR tabaka ve bu tabakalar arasında yer alan alüminyum folyodan oluşmaktadır. Et kalınlığının tam ortasında yer alan alüminyum folyonun üstünde ve altında bulunan yapıştırıcı ile folyonun ve PPR tabakanın yapışması sağlanmıştır. Alüminyum folyolu boruların tesisatta tercih edilme nedenleri şunlardır;

Dizayn Elite Pipe

PPR boruda devrim: Katmanlı temiz su borusu ELITE PIPE! ELITE PIPE tüm muadillerinden ve aynı gaye için kullandığınız tüm ürünlerden daha üstün bir ürün olup Mir Ar-Ge Şirketimizin güçlü kadroları tarafından "7 yıl süren Ar-Ge çalışmaları" sonucu geliştirilmiştir. Ürünümüzü daha y algılamanız için bildiğiniz ürün ve hammaddeler cinsinden anlatmak isteriz. Şöyle ki; PPR'ın kaynak kabiliyetini, PEX'in yüksek sıcaklık dayanım performansını, PERT'in elastikiyetini optimize edip "yepyeni, bambaşka" HİBRİT bir ürün açığa çıkarttık.

Dizayn Atık Su Sessiz-Nanotek 2 Boru ve Ek Parçaları

3 katmanlı yapısı ile hem dayanıklılık hem de sessizlik sunan Atık Su Sessiz-Nanotek 2 borular Dizayn Grup teknolojisi ile sizlere sunuluyor.

Dizayn Atıksu Ekstra Boru Ve Ek Parçaları

Bina içerisi ve dışarısında kullanılmış suyun tahliyesi için döşenen borulardır. Poliolefin grubu hammaddeden imal edilmektedirler. Piyasada yaygın olarak kullanılan borular birçok menfi özellikleri olan PVC hammaddesinden üretilmektedir. Avrupa’da ve birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli bilincin oluşması ile poliolefin grubu hammaddeden imal edilen atıksu boruları, pvc hammaddeden imal edilen atıksu borularının yerini alacaktır. Birleştirme yöntemi contalıdır. Dizayn özel contası, çift dudaklı ve tespit çemberli olduğundan, standardın sızdırmazlık değerini %800 fazlalık ile sağlamaktadır.

Dizayn Köşeli Yağmur Oluğu Ve Ek Parçaları

Yağmur oluğu ve ek parçaları yağmur sularının çatı çevresinden toplanarak, yağmur iniş borularına iletilmesini ve bu sayede yağmur sularının binadan uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Dış etkilere karşı dayanıklı olan ürün, kolay montaj imkânı sağlar.