Altyapı Ürün Grupları

Dizayn Pe 100 Şebeke Boru Ve Ek Parçaları

Polietilen borular petrolden elde edilen etilen gazının polimerizasyon işleminden sonra elde edilen hammaddeden elde edilmektedir. Pe 100 rakamı ürünün çevresel gerilme (σ) değeri olan 10.0MPa’a işaret etmektedir. Bu değer 32’lerden başlamış olup Pe 125 üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu değerin yükselmesi dayanımının arttığını gösterdiğinden aynı basınç sınıfı için et kalınlığının incelmesi anlamına gelmektedir. Bu ise hammadde tasarrufu ile Pe 100 borunun iç çap değerinin artması anlamına gelmektedir. Bu değerlerdeki iyileşmeler alternatif ürünler karşısında maliyet avantajı sunduğundan pazar payını arttırmaktadır.

Dizayn Korige Boru Ve Ek Parçaları

Kanalizasyon boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polipropilen ve Polietilen hammaddelerinden üretilen bir üründür. Ø450 mm çapa kadar üretilen ekstrüdekorige boru polietilen ve polipropilen hammaddeden üretilebilirken, sarmal korige borular polietilenden üretilmektedir. Aynı etkalınlığında halka mukavemet değeri polipropilende daha yüksek çıktığından daha fazla tercih edilmektedir. Sarmal yöntemle ise Ø500 mm çap ve üzerindeki borular üretilmektedir. Ekstrüdekorige borular fitingler ile birleştirilir iken sarmal (spiral) korige borular muflu ve spigot (erkek) uçludur, düz boru birleştirmesinde fitinge ihtiyaç duyulmaz.

Dizayn Korige Sarmal Borular

Kanalizasyon boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polipropilen ve Polietilen hammaddelerinden üretilen bir üründür. Ø450 mm çapa kadar üretilen ekstrüdekorige boru polietilen ve polipropilen hammaddeden üretilebilirken, sarmal korige borular polietilenden üretilmektedir. Aynı etkalınlığında halka mukavemet değeri polipropilende daha yüksek çıktığından daha fazla tercih edilmektedir. Sarmal yöntemle ise Ø500 mm çap ve üzerindeki borular üretilmektedir. Dizayn Grup 8.000 mm çapa kadar korige sarmal boru üretme teknolojisine sahiptir.

Dizayn Pe 80 Doğalgaz Boru Ve Ek Parçaları

PE80 doğalgaz boruları, doğalgaz hatlarında 4 bar basınçlı olan kısımlarında kullanılmaktadır. Doğalgaz hatları, 20 bar’lık çelik boru, 4 bar’lık ara hat ve 0,4 barlık binaiçi hatlarından oluşmaktadır. 20 bar’lık kısımlarda kompozit yapıdaki polietilen borular deneme maksatlı kullanılmaya başlanmıştır. Standartların oluşması ile kullanımı yaygınlaşacaktır. Binaiçinde de yangından etkilenmeyecek kompozit borular üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Dizayn Jeotermal Boru Ve Ek Parçaları

Sıcak veya soğuk akışkanın ısı transferini engelleyecek özellikte imal edilmiş borulardır. Boru değişik malzeme katmanlarından oluştuğu için kompozit boru sınıfına girmektedir. Jeotermal borular üç katmanlıdır. İçteki taşıyıcı boru, arada yalıtım malzemesi olarak Poliüretan katman (PUR) ve koruyucu kılıf olarak en dışta Polietilen (PE) borudan oluşmaktadır. Taşıyıcı boru malzemesi kullanım sıcaklıklarına göre farklı olabilmektedir. PolipropilenRandom (PPr) boru 70 °C sıcaklık ve altında, 140 °C ve altında ise Çelik boru kullanılmaktadır. Sunmuş olduğu teknik ve maliyet avantajları sayesinde Camyünü izolasyonlu boruların dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır.

Dizayn Deniz Deşarj Boruları

Deniz Deşarj Boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polietilen hammaddesinden üretilen bir üründür. Ø500 mm çaptan itibaren Ø3000 mm çapa kadar sarmal üretim metodu ile imal edilmektedir. Polietilenin yüksek kimyasal dayanımı sayesinde deniz tuzundan etkilenmeden 50 yıl servis sunabilir. Bu tesislerin alternatifi tabiatın kendisidir. Ön arıtma uygulanmış kanalizasyon suları denizlere verildiğinde sahillerde çok kötü kokular oluşmaktadır. Su hızlı bir şekilde temizlenememektedir. Sebebi, atık su konsantrasyonun yüksek olması ve bakterilerin faaliyet gösterebileceği yeterlilikte oksijen olmamasıdır. Bundan dolayı atık suyu seyreltik hale getirmek için deniz akıntısına ulaştırılır. Verilen su miktarı denizin içerisinde seyreltik hale gelince bakteriler faaliyet gösterebilmekte ve su tabii olarak temizlenmektedir. Deniz deşarj boruları bu yöntemi hayata geçiren borulardır.

Dizayn Kimyasal Tanklar

Ø900 mm çaptan itibaren Ø3600 mm çapa kadar sarmal üretim metodu ile imal edilmektedir. Polietilenin yüksek kimyasal dayanımı sayesinde korozif yapıdaki asit, baz ve tuz gibi maddelerin depolanmasında kullanılabilir. Ürün tamamı ile hijyenik olduğundan suyun yanı sıra sıvı gıdaların depolanmasında da kullanılabilmektedir.

Dizayn Hes Boruları

HES Boruları Hidroelektrik Santrallerinde su temininde kullanılmaktadır. Toplanan suların kayıpsız olarak santrale iletilmesinde HES Boruları alternatifsizdir. HDPE hammaddeden üretilen ürünler 2600 mm çapa kadar üretilebilmektedir. Nakliye maliyetlerinin büyük değerlere ulaştığı projelerde Dizayn Grup tarafından geliştirilen özel teknoloji ile yerinde üretim yapılarak proje maliyetleri aşağılara çekilmektedir.

Dizayn Alın Kaynak Makinaları

Kaynak makinelerinde kullanılan ısıtıcı kontrol sistemi ENDATC1731 TP modeldir. Makinelerde Pt 100 tip termokupl kullanılmıştır. Doğruluğu ±% 0,5'dir. Kullanılan sıcaklık kontrol cihazı 220 ± 35 Volt'ta çalışmaktadır.