Kollektör Vanası

Kollektör Vanası

Kollektör Vanası

Kollektöre giriş suyunun açmaya/kapamaya yarayan pirinç gövdeli rakorlu vanadır.