Dizayn Deniz Deşarj Boruları

Dizayn Deniz Deşarj Boruları

Genel Özellikleri

Deniz Deşarj Boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polietilen hammaddesinden üretilen bir üründür. Ø500 mm çaptan itibaren Ø3000 mm çapa kadar sarmal üretim metodu ile imal edilmektedir. Polietilenin yüksek kimyasal dayanımı sayesinde deniz tuzundan etkilenmeden 50 yıl servis sunabilir.

Arıtma tesisleri atıksuları ön arıtmadan geçirmektedirler. Ön arıtma suyun içerisindeki tutulabilen ve çökertilebilen katı atıkların yakalanmasıdır. Bu arıtmanın bir sonraki safhası bakteriler ile biyolojik arıtmadır. Bakteriler üretilip arıtma tesisinde temizleme işlemi yapılır ise tesise biyolojik arıtma tesisi denilmekte ve elde edilen su tekrar kullanılabilir bir hal almaktadır. Bu su içmesuyu hattına tekrar basılmaktadır. Bu tesislerin maliyetleri çok yüksek olmaktadır. Içmesuyu kaynakları yeterli olan yerleşim yerleri için lüks bir yatırımdır.

Bu tesislerin alternatifi tabiatın kendisidir. Ön arıtma uygulanmış kanalizasyon suları denizlere verildiğinde sahillerde çok kötü kokular oluşmaktadır. Su hızlı bir şekilde temizlenememektedir. Sebebi, atıksu konsantrasyonun yüksek olması ve bakterilerin faaliyet gösterebileceği yeterlilikte oksijen olmamasıdır. Bundan dolayı atıksuyu seyreltik hale getirmek için deniz akıntısına ulaştırılır. Verilen su miktarı denizin içerisinde seyreltik hale gelince bakteriler faaliyet gösterebilmekte ve su tabii olarak temizlenmektedir. Deniz deşarj boruları bu yöntemi hayata geçiren borulardır.

Borular 11,80 mm uzunluklarında üretilmektedir. Arıtma tesisinden denizin dip akıntı güzergahına yerleştirilir. Bu ürünler ekstrüzyon veya elektrofüzyon kaynakları ile birleştirilir. Denize döşenecek boruların ağızları metal flanş ile kapatılır. Boru kaynak ile eklendikçe üzerine beton ağırlıklar takılarak denize çekilir. Polietilenin yoğunluğu sudan düşük ve içerisinde de hava olduğundan borumuz su üzerinde yüzer. Güzergahın son noktasına varıldığında flanş üzerindeki vana açılarak havanın yerini suyun alması sağlanır. Bu şekilde boru ağırlaşarak deniz zeminine yerleşir. Kara bağlantısı da yapıldıktan sonra ürün faaliyete geçer.

Bu ürün sahil kenarında bulunan şehirlerimiz için bir kurtuluş kaynağı olmuştur. İstanbul, Alanya, Antalya ve İzmit gibi şehirlerimiz sahillerindeki kanalizasyon kirliliğinden bu ürünlerin kullanıldığı projeler ile arındırılmıştır.

Üretim Özellikleri

Ürün mandrel olarak büyük silindirler üzerinde imal edilir. Ekstrüder makinesinde polietilen hammadde şeritler halinde çekilir. Bu şeritler Mandrel üzerine sarılarak boru formu verilir.

Ürün; alın kaynaklı, ekstrüder kaynaklı ve elektrofüzyon kaynaklı birleştirmeye uygun olarak farklı formlarda üretilir. Fiting ihtiyacı yoktur, fiting noktalarında havalandırma bacaları kullanılır. Ürünler 0,5 bar’lık işletme basıncına göre üretilmektedir.