Risk Yönetimi

Bir Mir Holding iştiraki olan Dizayn Grup’ta risk yönetimi üç ana başlık altında yapılır ve Genel Müdür Yardımcılığı düzeyinde temsil edilir:
 
- Operasyonel riskler
 
- Piyasa riskleri
 
- Kredi riski
 
Dizayn Grup, potansiyel fırsatların değerlendirilmesinde olası negatif etkilerin asgari düzeyde tutulması olgusunu; genel kabul görmüş Risk Yönetim İlkeleri'ni, kurumun kendine özgü kültürü ile harmanlayarak yönetmektedir.
 
Riskler, kurumun hedeflerine uygun olarak belirlenir, ölçülür, en aza indirilir. Kabul edilebilir düzeydeki riskler ise disiplinli bir şekilde izlenir. Karşılıksız çek, protestolu senet ve kara liste sorgu modüllerinden online faydalanarak riskleri saptamak, bayileri teminatlandırmak, kredi limitlerini belirlemek, siparişleri SAP ortamında yönetmek, ödenmeyen kıymetli evrakların idari takibini ve hukuki sürecini yönetmek, riskin yayılmasına ve paylaştırılmasına  yönelik önlemler almak ve üst yönetimle risk raporlarını paylaşmak, risk yönetim yaklaşımımızın bir bölümünü oluşturmaktadır. Risk yönetimi aldığı kararlarda bağımsızdır. Risk yönetim anlayışı, kurumda en üst düzeyde  benimsenmekte ve desteklenmektedir