ÜRÜNLER

GENEL ÖZELLİKLERİ
 
Bina içerisi ve dışarısında kullanılmış suyun tahliyesi için döşenen borulardır. Poliolefin grubu hammaddeden imal edilmektedirler. Piyasada yaygın olarak kullanılan borular birçok menfi özellikleri olan PVC hammaddesinden üretilmektedir. Avrupa’da ve birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli bilincin oluşması ile poliolefin grubu hammaddeden imal edilen atıksu boruları, pvc hammaddeden imal edilen atıksu borularının yerini alacaktır.
 
Birleştirme yöntemi contalıdır. Dizayn özel contası, çift dudaklı ve tespit çemberli olduğundan, standardın sızdırmazlık değerini %800 fazlalık ile sağlamaktadır. Ülkemizdeki resmi rakamlarla ifade edilen, binalardaki %64’lük donatı paslanması, bu ürünlerin sunmuş olduğu kalite ile aşağılara çekilecektir.
 
Hammaddesinin özelliği sayesinde alternatif ürünlerdeki gibi kırılma görülmez. İçerisine dolgu malzemesi katılmadığından orijinal özelliklerinden taviz vermeden kullanılır. İnşaat uygulamalarında karşılaşılan fireler göz önünde bulundurularak projeye göre %5’lik fazla alım yapılmasına gerek kalmaz.
 
Ürüne herhangi bir durumda uygulanan kuvvet kalktığında, kırılmayıp sahip olduğu hafıza ile eski şekline tekrar döner. Zemin çakıllı olduğu durumlarda toprak ve trafik yükü nedeniyle boru çatlamaz ve kırılmaz.
 
Malzemesinin özellikleri sayesinde, içerisinden akışkan akarken, özellikle düşey hatlarda, rijit borular gibi konfor şartlarının üzerinde ses üretmez. En ince et kalınlığındaki PP boru, en kalın rijit borudan, watt cinsinden, 2,5 kat daha az ses üretir.
 
Yangınlarda yanarken ağaç malzemelerin çıkardığı gazları çıkarır. Diğer borulardaki gibi zehirleyici gazları çıkarmaz.Patentli imal edilen stoklama kelepçesi ile verimli bir şekilde nakliye edilir.
 
Dizayn Atıksu Ekstra borusu, bir atıksu borusundan beklenen özellikleri en üst düzeyde taşımaktadır. Dizayn Atıksu Ekstra oryante edilmiş moleküler yapısı ile; yüksek kırılmazlık değeri, yüksek sızdırmazlık değeri, yüksek halka rijitliği (eğilmeye karşı mukavemet), hammaddesi nedeni ile düşük ses üretimi, sıcaklık farklılıklarında minimum genleşme özelliklerine sahip olup, bir mühendislik harikasıdır.
 
ÜRETİM ÖZELLİKLERİ
 
Poleolefin borular ekstrüder hattı denilen makineler grubunda üretilmektedir. Fitingleri ise enjeksiyon makinelerinde kalıp ile şekillendirilmektedir. Boruların bir tarafları muflama tekniği ile dişi şeklini alırken diğer tarafı erkek (spigot) şekline sokulur. Boru ve fitinglerin muf kısmına, içerisine tespit çemberi konulmuş contalar yerleştirilir. Borular stoklama kelepçesine, fitinglerde poşetlere yerleştirilerek sevk edilir.
 
ÜSTÜNLÜKLERİ
 
- Kırılmaz, standartların belirlediği darbe mukavemetini %400 fazlası ile sağlar.
 
- Asla sızdırmaz.
 
- Çift dudaklı contaya sahiptir.
 
- Contanın montaj esnasında çıkmasını önleyen tespit çemberi vardır.
 
- Kimyasallara yüksek dayanım gösterir.
 
- Diğer atıksu borularına göre çok hafiftir.
 
- Şantiyede fireyi önleyen, taşımayı kolaylaştıran kelepçe ile stoklanır.
 
- Daha az ses üreterek konfor sunar.
 
- Kolay montaj edilir.
 
- Kısa sürede döşenebilir.
 
- 50 yıl garantili ömre sahiptir.
 
- Korozyon olmaz.
 
- Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralmaz.
 
- Paslanıp yağmur suyunu kirletmez.
 
- 0°C’nin altında elastik yapısı ile buzdan çatlamaz.