Çok Sessiz Atik Su Sistemi Nedir

Çok Sessiz Atik Su Sistemi Nedir

ÇOK SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ NEDİR
 
Binalardaki atık su tesisat sisteminde oluşan gürültüyü önlemek amacıyla tasarlanmıştır.
 
ÇOK SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ
 
Çok Katmanlı Boru Teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.
Borunun 3 katmanlı yapısı sessizlik için en ideal tasarımdır.
Özel geliştirilmiş yüksek yoğunluklu mineral takviyeli orta katmanı ve iç/ dış katmanda kullanılan PP ham madde sayesinde sistemin içindeki sesin sönümlenmesi sağlanır.
 
Özel Tasarım Ek Parçalar
 
Ek parçalarda yüksek yoğunluklu ve ses sönümlenmesini sağlayan geliştirilmiş ham madde kullanılmaktadır. Sistemdeki sesin yayılmasını azaltan yeni tasarımlı ek parçalar ile çok daha yüksek ses emniyeti sağlanmaktadır.
 
Aynı zamanda kritik ses noktaları için en önemli ek parçalardan olan Dirsek ve Te için özel tasarım yapılmıştır. Akışkanın en hızlı çarptığı kritik bölgelerde ses dalgalarının iletilmesini azaltan tasarım ve bölgesel et kalınlığı artışı sayesinde üstün ses sönümlemesi sağlar.
 
Sessizlik Kelepçeleri
 
Sistemin tamamlayıcısı olarak özel dizayn edilmiş sessizlik kelepçelerinin kullanımıyla titreşim ve bu sayede sesin yan odalara iletimi engellenir.
 
 
TESİSATLARDA GÜRÜLTÜ OLUŞUMU
 
Atık su uzaklaştırmasında boru ve ek parçalardan oluşan sistemin içi, basınçlı tesisat sistemleri gibi tam dolu değildir. Sistemin akışkan ve hava karışımıyla dolu olması nedeniyle yapısal ve hava kaynaklı gürültüler meydana gelir. Oluşan gürültü, dışarıya hava ve temas sesi olarak yayılır. Boru ve ek parçaların temas ettiği bölgelere de ses aktarıldığı için farklı odalara da ses ulaşır.
 
HAVA KAYNAKLI GÜRÜLTÜ: Akışkan-Hava karışımıyla dolu olan sistemin içinde oluşan yatay akış, dikey akış ve darbeyle oluşan gürültülerdir. Sistemin tam dolu olmaması sebebiyle, sistemin içinde uğultu ya da lakırdı diye de adlandırılan gürültü oluşur. Hava kaynaklı gürültüler aynı zamanda, sistemin titreşimine de sebep olarak temas kaynaklı gürültüye dönüşürler.
 
TEMAS KAYNAKLI GÜRÜLTÜ: Sistem içinde meydana gelen ve hava yoluyla iletilemeyen gürültü yapısal titreşimlerle iletilir. Hava kaynaklı gürültülerin sistemde oluşturduğu titreşimler de temas kaynaklı gürültüye dönüşür. Sistemin temas ettiği bölgelere doğru yayılır. Doğru atık su uygulamalarında, oluşan titreşim kelepçe yoluyla iletilmektedir. Kelepçesiz veya yanlış kelepçe ile yapılan hatalı uygulamalarda ise titreşim, doğrudan yapıya temas ettiği bölgelerden yayılmaktadır.
 
 
ÇOK SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ
 
DİZAYN TRİPLEX ÇOK SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ iki tip gürültünün de sönümlenmesini sağlar. Çok katmanlı boru yapısı ve özel bölgelerdeki et kalınlığı artırılmış ek parça tasarımlarıyla hava kaynaklı sesi önler. Özel sessizlik kelepçeleri ile de temas kaynaklı gürültünün iletilmesini önler.
 
Özel sessizlik kelepçeleri temas kaynaklı gürültüyü önler ve sistemin bütün olarak sessizliği sağlamasına destek olur. Akışkanın en şiddetli darbeyi oluşturduğu noktalar için özel tasarımlar yapılmıştır. Bölgesel et kalınlığının artırılması ve tasarım sayesinde hava kaynaklı gürültü önlenir.
 
 
STANDARTLARI
 
Boru ve ek parça: EN 1451-1
Sessizlik Testi: DIN 4109, VDI 4100, EN 14366
Conta Standardı: EN 681
Yangın dayanımı: DIN 4102, EN 13501-1
 
ÜSTÜNLÜKLERİ
 
Akış kolaylığı sağlar
Kolay ve hızlı montaj
EN 681’e uygun kauçuk conta ve yuvası sayesinde sızdırmazlık
Kamera ile kolay izlenebilirlik için özel açık renkli iç yüzey
Yüksek darbe dayanımı
Muhteşem ses izolasyonu
50 yıllık ömür garantisi
Yüksek toprak altı yük dayanımı
Yüksek sıcaklık dayanımı
Kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık
Düşük uzama katsayısı sayesinde sorunsuz tesisatlar
Zehirli duman çıkartmaz
 
ÇOK SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ
 
VDI 4100 ve DIN 4109 ses koruma seviyeleri belirlemiş ve özel şartnamelerin bu seviyelere göre olmasını tavsiye etmiştir. Dizayn Çok Sessiz Atık Su Sistemi TRİPLEX bütün gereksinimleri karşılamaktadır.
 
SESSİZLİK DEĞERLERİ
 
Dizayn Triplex Çok Sessiz Atık Su Sistemi; boru, ek parça ve sessizlik kelepçesi
ile bütündür. FRAUNHOFER Yapı Fiziği Enstitüsü IBP tarafından P-BA 231 / 2017e numaralı raporuyla
ŞEKİL.2'deki test düzeneği ile sırasıyla, saniyede 0,5 - 1 - 2 ve 4 litrelik akışlarla ölçülmüştür.