Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Sıkça Sorulan Sorular

1. PPR sıhhi tesisat borusu sıcak su tesisatında kullanılabilir mi?

Kullanılabilir ancak ömür tablosundan hangi sıcaklık ve basınçta kullanılacağı belirlenmelidir. Sadece 20 °C kullanımında 25 bar basınç altında 50 yıl garantilidir. Hangi sıcaklık ve basınç altında kullanımda ürünün ömrünün ne olduğu sıcaklık-ömür-basınç tablosundan elde edilir.

2. PRR Tip 1, Tip 2, Tip 3 ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir?

Plastik boruların gelişimi ile daha mukavim hale gelmektedirler. İlk üretilen Polipropilenin yapısı propilen moleküllerinden oluşmakta idi. Buna Tip 1 Polipropilen Homopolimer denilmiştir. Daha sonra propilen molekülleri içerisine karışık dizilimli etilen-propilen molekülleri katılmış. Buna da Tip 2 Polipropilen Blok Kopolimer denilmiş. Son olarak da Tip 3 olarak adlandırılan ve etilen moleküllerinin propilen molekülleri arasına düzenli dizilmiş yapılı ürün elde edilmiştir.

Günümüzde yaygın olarak sundukları özellikler nedeniyle Tip 2 ve Tip 3 kullanılmaktadır. Tip 2 sadece soğuk su hatlarında kullanılmaktadır. Sıcak akışkana dayanımı yoktur. Tip 3’ün yapısı sıcağa da dayanım gösterdiğinden sıcak su hatlarında kullanılabilmektedir.

3. Tip 2 ve Tip 3 birbirinden nasıl ayırt edilir?

Gözle, yoğunluk, basınç vs. testlerle anlaşılamaz. Anlaşıldığı tek test DSC (Differential Scanning Calorimeter) testidir. Her plastiğin ısıtıldığında belli bir sıcaklık altında açığa verdiği farklı ısı miktarı vardır. Bu testten çıkan ısı artış grafiği plastiğin kimliği olarak kullanılır.

4. Tip 3 yerine Tip 2 almadığımızı nasıl anlayacağız?

Firmaların milletlerarası sertifikası yok ise anlamak kolay değildir. Lot numarasına göre DSC test sertifikası istenilerek öğrenilebilir. Tip 2 fiyatı Tip 3’ten biraz daha düşük olduğundan milletlerarası sertifika kuruluşlarından (SKZ, DVGW) belge almayanların kullanmasına her zaman açıktır. TSE periyodik denetleme yapmamaktadır.

5. PPR borular Yerden Isıtma Sistemde kullanılabilir mi?

Kullanılabilir; ancak dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. PPR borular 0 °C’ nin altında moleküler yapısı kristalize olmaktadır. Bu durumdaki yapıyı cama benzetebiliriz. Basınç dayanımında zayıflama olmaz; ama bu şartlarda darbe alırsa kılcal çatlaklar oluşur. Nakliyede ve döşeme esnasında ortam sıcaklığının 0 °C’nin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.