Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Nerede Ve Nasıl Kullanılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Ve Servis Ömrü

Ürün bina içinde temiz suyun (sıcak-soğuk) taşınmasında kullanılmaktadır. Kalorifer tesisatlarında kullanılması ise tavsiye edilmemekte olup, kalorifer tesisatlarında kullanımsı gereken ürün alüminyum folyolu olan oksi plus kombi borusudur.

Ürünler mühendislerin belirtmiş olduğu çaplara göre binalara döşenmektedir. Sıva ve toprak altı olarak uygulanmaktadır. Boruların boyları 4 m olarak imal edilmektedir. PPR boru ve ek parçaları soket kaynağı ile birleştirilir. Hattaki metal ürünler ile birleştirme için metal parçalı fitingler kullanılır.

Ürünün güneş kolektörü uygulamaları gibi güneş ışınlarına maruz kaldığı durumlarda, ürünün garanti kapsamı içerisinde olabilmesi için yalıtım yapılması tavsiye edilmektedir.

PPR boru içerisinde bulunan su, buz haline dönüştüğünde esneme kabiliyeti ile patlamamaktadır. Ancak buz hacmini arttırırken basınçlı suyu sıkıştırmaktadır. Bu sıkışma anlık olarak 80 barlara çıkabilmektedir. Bu durumda sudaki basınç ile boru patlayabilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

0°C’nin altında PP kristalize (camsı) yapıdadır. Bu halde iken darbe almamalıdır. Nakliye esnasında atılarak taşınmamalıdır. Aksi uygulamalarda borularda çatlama görülebilecektir. Hava koşullarının çok soğuk olduğu bölgelerde, çatlama riskleri artacağından, darbe dayanımı daha fazla olan Dizayn PPR Plus boru kullanılmalıdır.

Tesisatı döşenmiş, test edilmiş binalar kış döneminde kullanılmayacak ise vanadan kapatılmalı ve musluk açılarak basınç alınmalıdır. Bu sayede suyun donarak buz haline gelmesi ve hacim artışı ile donmamış suda yüksek basınçlar oluşturarak PPR boruyu patlatması engellenmiş olacaktır.

5°C’ nin altında kaynak işlemi yapılmamalıdır. Çünkü ısıtılan ürün paftadan çıkartıldığında ısıtılan yüzeyde ani soğuma neticesinde yüzeysel katılaşma gerçekleşmekte, bu ise soğuk kaynak yapılmasına neden olduğundan, kaynak bölgesinin basınca karşı dayanım göstermesini engellemektedir.

Paftadan ısıtma ve sonrasında birleştirme esnasında boru ve fiting döndürülerek birbirine geçirilmemelidir. Eğrilik, çarpıklık var diye düzeltme yapılmamalıdır.

Tesisatı döşenmiş ve tesisat basınç testi yapılmış binalarda, boruların herhangi bir darbeye maruz kalmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Paftaların teflonu aşınmış ise paftalar değiştirilmelidir.

Servis Ömrü

Dizayn ppr boru ve ek parçaları 20 °C kullanımında 25 bar basınç altında 50 yıl garantilidir. Akışkanın sıcak olduğu durumlarda sıcaklık ve basınca bağlı olarak ömür tablosuna bakılarak, ürünün ne kadar süre sorunsuz kullanılabileceği belirlenir.