Haberler

Kış Geldi. Tesisatınız Başınızı Ağrıtmasın!

Kışın tüm ustaların temel sorunu soğuklar… Soğuk hava ve tesisatların içinde kalan sular kaynaklı sorunlar hem emeklerinizin boşa gitmesine hem de ekstra masrafa neden oluyor. Tüm bu riskleri minimuma indirmek için benzersiz Dizayn Teknolojisi ile üretilen Yeni Nesil Dizayn PPR Serisi boru ve ek parçaları kullanmaya başlayın. 

Ayrıca bu tarz sorunlar ile karşılaşmamanız için PPR Boru kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları da sizin için topladık:

1- Suyun Donması Nedeniyle Yaşanabilecek Patlamaların Sebepleri ve Çözüm Önerileri

Evdeki su tesisatları ve kombi tesisatları gibi sistemlerde su, uzun süre akmadan duruyorsa ve bina içindeki sıcaklık düşmeye başlamışsa tehlike var demektir. Durgun su +4°C’de donmaya başlar ve 0°C’de tamamen donarak buz halini alır. Tesisattaki su homojen bir şekilde donduğunda, Dizayn PPR borular suyun donma sırasında oluşturduğu yaklaşık %10’luk genleşmeyi tolere eder ve donmuş su (buz) borularda patlamaya neden olmaz.  Çelik, beton, duktilfont, PVC boruların tamamı, %10’luk genleşmeyi tolere edemediği için bu borular patlayabilir, eksene paralel çatlayabilir. 

Ancak, su genelde homojen donmaz. Yani, suyun tamamı aniden buz olmaz. Suyun tamamının aynı anda donup aynı anda çözünmediği durumlarda, yani boru içerisindeki su homojen donmadığında “donmuş” suyun “donmamış” suya yapmış olduğu basınç nedeni ile boru içinde oluşan basınca hiçbir PPRC boru dayanamayacağı gibi dayanabilecek bir boru türü de yoktur. Dizayn PPR boruların anlık basınç dayanımı 120 bara kadar çıkmaktadır. “Donmuş” suyun “donmamış” suya yaptığı basınç (Piston Etkisi) ise 2000-3000 bar civarındadır.

Bu basınç, dev binalar büyüklüğünde kayaları parçalayabilecek seviyededir. Kaya çatlakları arasına giren sonbahar yağmuru suları, kış ile birlikte en dış kısmından itibaren donmaya başlar. “Donmuş” su “donmamış” suya doğru ilerler. “Donmuş” suyun “donmamış” suya doğru ilerlemesi, sıvıların sıkıştırılamaz olduğu prensibinden hareketle, yukarıda bahsettiğimiz 2000-3000 bar gibi basınçları oluşturur. İşte bu basınçlar dev kayaları parçalar.

Bu nedenle, tesisatların içinde test sonrası su bırakılmamasına özen gösterilmesi ve standartlara uygun ham maddelerden yapılmış PPRC borular kullanılması çok önemlidir. Birçok önemli kuruluştan kalite sertifikası olan, TSE belgeli Dizayn Grup, ürünlerini %100 PPRC ham maddeden üretmektedir

Tesisatın donma tehlikesine karşı korunması gerekliliği kataloğumuzda (Dizayn PPR Teknik Kataloğu için tıklayınız) açık bir şekilde, çözümüyle beraber belirtilmiştir:

"PPR boru tesisatları donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Donma riskinin olduğu bölgelerde yalıtım yapılmalıdır. Tesisat kullanılmayacak ise tesisattaki su boşaltılmalı ve boruların donma neticesinde oluşacak yüksek basınçlar nedeni ile zarar görmesi engellenmelidir."

2- Soğuk Havalarda Yaşanılan Çatlamalar ve Çözüm Önerileri

Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan bir başka tehlike de boruların çatlamasıdır. Bu durum uygulama öncesi oluşur ve dikkat edilmezse ilerleyen zamanlarda borularda sızıntılara ve daha da kötüsü patlamalara neden olabilir. PPRC ham madden üretilen borular, malzeme yapısı gereği 0°C’de camsı özellik göstermeye başlar ve kırılganlık hassasiyeti daha fazla ortaya çıkar. Bu nedenle, şantiyede vb. montaj işlemi yapan ustalarımıza, tesisatın uzun ömürlü olabilmesi için  sorumluluklar düşmektedir. PPR boruların kullanımında (taşıma, uygulama vb.) her zaman özen gösterilmelidir ancak soğuk havalarda bu çok daha önemlidir.

Yukarıdaki grafikte görülebileceği üzere, camsı geçiş sıcaklığına erişildiğinde polimer zincirlerinin (PPR ürünlerimiz polimer zincirlerinden oluşmaktadır) uzun mesafeli hareketleri, başka bir deyişle segmental hareketleri durur. Artık bu noktadan sonra polimer, sert ve camsı davranışa geçer (Cam gibi küçük darbelerle kırılabilir.).

Polipropilen (PPR) gibi polimerler, düşük sıcaklıklarda sertleşerek camsı hale gelir ama yüksek sıcaklıklarda daha esnek haldedir. Yüksek sıcaklıklardan bu sıcaklığa doğru yaklaşıldıkça malzemenin kırılganlığı artar. Bu sebepten dolayı polipropilenin kullanım sıcaklığı bu camsı geçiş sıcaklığının üzerinde olmalıdır. Yüksek sıcaklıklara çıkıldığında ise malzemenin hareketliliği ve esnekliği artar, yani kırılması zorlaşır. Kullanım sıcaklığında üst nokta ise malzemenin erimeye başladığı ilk sıcaklıktır. Yani, polipropilenden mamul ürünler Camsı Geçiş Sıcaklığı ile erimeye başladığı ilk sıcaklık arasında kullanılabilir. Normal hava şartlarında kırılma göstermeyip soğuk havalarda bu davranışı göstermesinin sebebi tam olarak budur. 

Şantiye ortamında borulara standardın üzerinde bir darbe gelmiş olma ihtimali göz önünde bulundurularak sıva yapılmadan önce hattın basınç testine tabi tutulması ve basınç testi sonrasında muhafaza altına alınması için de hemen sıva ile kapatılması gerekmektedir.

Özellikle soğuk havalarda, PPR ürünlerin uygulamadan önce boru uçlarından “5”er cm olacak şekilde ve keskin bıçak ağızlı bir boru makası ile kesilmesi bu sorunla karşılaşılmasının önüne geçmede faydalı olacaktır. Çünkü borularda çatlama genellikle boruların uç kısımlarında (nadiren de orta kısımlarında) oluşur. Bunun sebebi ise boruların taşınma esnasında en kolay darbe aldığı yerin uç kısımlar olmasıdır. Ayrıca, boruların soğuk havalarda simit şeklinde taşınması da iç gerilme oluşturur ve orta kısımlarda çatlamalara neden olabilir.

Yukarıda bahsetmiş olduklarımız, dünyanın her yerinde aynıdır ve içme suyunda kullanım uygunluğu verilen PPR ham maddelerin genel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber ham maddelerde yapılan iyileştirmelerle bu sorunların çözüleceğini umuyor ve Ar-Ge ekibimiz ile bu konuda çeşitli hammadde firmalarına destek veriyoruz.

PPR Boru Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Boruların montaj öncesi ve montaj sonrasında darbe alması engellenmeli, çarpmalara karşı korunmalıdır.

2. PPR boruların montaj öncesinde ve tesisat kurulumundan sonra uzun süre UV ışınına maruz kalması engellenmelidir. Tesisat kurulumunda sonra UV ışınlarına maruz kalan bölgeler izole edilmelidir.

3. Tamamlanan tesisata, tesisat basınç testi yapılmalıdır (DIN 1988). Basınç testinin şebeke basıncı ile yapılması yanlıştır. Tesisat basınç testi, tesisat tamamlandıktan sonra ve çalışma basıncının 1,5 katında (15 bar) en az 2 saat süresince yapılmalıdır.

4. PPR boru tesisatları donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Donma riskinin olduğu bölgelerde yalıtım yapılmalıdır. Tesisat kullanılmayacak ise tesisattaki su boşaltılmalı ve boruların donma neticesinde oluşacak yüksek basınçlar nedeni ile zarar görmesi engellenmelidir.

5. Şofben vb. cihazlarda anlık oluşan yüksek sıcaklıklar nedeni ile sıcak su çıkış hattının ilk 1-1,5 metrelik bölümünde metal boru tercih edilmeli ve daha sonra PPR boruya geçiş sağlanmalıdır. Bu sayede olası problemler engellenmiş olacaktır.

6. Kaynak işleminde kullanılan kaynak paftalarının standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Teflonu yıpranmış paftalar ile kaynak işlemi yapılmamalıdır.

7. Bağlantılarda konik dişli ek parçalar kullanılmamalıdır.

8. Kirli boru ve ek parçaları temizlenmeden kullanılmamalıdır.

9. Metalli ek parça montajlarında aşırı sıkmalardan kaçınılmalıdır.

10. Boruların kesilmesinde kullanılacak makaslarının keskin olmasına dikkat edilmelidir.

11. Genleşmelerin (uzama ve kısalma) kompanse edilebilmesi icin teknik kataloglardan faydalanılmalıdır.

12. Kelepçe mesafeleri PPR borular icin aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır.

PPR Sıhhi Tesisat Boru ve Ek Parçaları Kaynak Yöntemi

1. Dizayn PPR Kaynak Makinesi'nin 260°C ye kadar ısındığından, termostat lambasının söndüğünden ve paftaların temiz olduğundan emin olunuz.

2. Boruyu eksenine dik yönde boru makası ile kesiniz. Boru ve ek parçanın temiz ve kuru olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekir ise kuru bezle boruyu ve ek parçayı temizleyiniz.

3. Boru ve ek parçayı özel kaynak paftasına aynı anda ve dik olarak itiniz.

4. Dizayn PPR Sıhhi Tesisat Borularını sadece ve sadece Dizayn PPR Ek Parçalar ile birleştiriniz.

Firmamız Dizayn borular ile Dizayn ek parçaların birleştirildiği ve tarif edilmiş kurallara uygun tesisata garanti verir.

5. Boru ve ek parçayı özel paftada bulunan küçük delikten eriyik malzeme dışarı cıkıncaya kadar ısıtınız. Dizayn PPR Sıhhi Tesisat Borusuinu kaynak yaparken Özel Kaynak Paftasını mutlaka kullanınız.

6. Boru ve ek parçayı ısıtma işlemi ve birleştirme işlemi sırasında asla çevirmeyiniz.

7. Paftadan çıkartılan boru ve ek parçayı zaman geçirmeden birleştiriniz.

Sosyal Medya'dan Bizi
Takip Edin!

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Kalite Belgeleri

Yeni Ürünler

Dizayn Grup olarak internet sitemizi geliştirmek, etkili ve güvenli hale getirmek, sizin için daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgilere 'Çerezler Politikası ' sayfamızdan ulaşabilirsiniz.